Hepatit B kan smitta människor och apor. Det är vanligast i Västafrika söder om Sahara. Sjukdomen förekommer även i resten av Afrika, samt i områden från Kaspiska havet och bort mot Kina och Korea, och vidare ner mot Sydostasien.

Baruch Blumberg upptäckte viruset bakom sjukdomen hepatit B och utvecklade ett vaccin mot sjukdomen. Hepatit eller gulsot finns i olika varianter av och har sin grund i inflammation i levern.

I samband med undersökningar av blodproteiner från människor i olika delar av världen upptäckte Baruch Blumberg vid slutet av 1960-talet oväntat ett smittämne för hepatit B. Han visade att smittämnet var kopplat till ett virus av tidigare okänd typ. Viruset kan bäras av människor utan att de blir sjuka. Upptäckterna möjliggjorde såväl vaccin som tester för att hindra spridning vid blodtransfusioner. Baruch Blumberg tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1976.

Baruch Blumberg har sammanfattat vad Nobelpriset betytt för honom.

Nobelpriset har gett mig många möjligheter som jag annars inte skulle ha fått. Jag har genom åren haft förmånen att få träffa många andra pristagare och deras familjer. Jag har också regelbundet deltagit i storslagna evenemang i Stockholm och på andra platser. Det har berikat min familj och mitt liv som forskare. Jag har fyra barn och nio barnbarn. Vi spenderar mycket tid med dem – de är våra ögon in i framtiden.

Se vår museipedagog Peter Järver berätta mer om virussjukdomen som trots ett framtaget vaccin idag är vida utbredd i världen.