Gula febern är en allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus och sprids av myggor i tropiska delar av Afrika och Sydamerika.

Varje år orsakar gula febern cirka 200 000 sjukdomsfall och 30 000 dödsfall. Man kan tro att antalet smittade skulle minska, men sedan 1980-talet har antalet fall av gula febern tyvärr ökat. Detta tros bero på att fler människor lever i städer, att vi reser mer än tidigare och en ökad klimatpåverkan.

Eftersom det inte finns något botemedel mot sjukdomen är förebyggande vaccinering en väldigt viktig åtgärd. Max Theiler lyckades på 1930-talet överföra viruset till möss, vilket öppnade vägen för fördjupade undersökningar. När viruset överfördes mellan möss erhölls en försvagad form av viruset som gjorde apor immuna. 1937 lyckades Theiler få fram en ännu svagare variant av viruset. Denna variant gick att använda som vaccin för människor. Vaccinet är väldigt effektivt och ger sannolikt livslångt skydd mot infektionen.

Max Theiler tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1951. I sitt tacktal på Nobelbanketten sade han:

Att anses vara värdig ett Nobelpris – den högsta äran som en forskare kan få – ger mig en stark känsla av tillfredställelse. Det är ett konkret bevis för att mitt arbete har ansetts bidra till mänsklighetens största nytta. Det är sannerligen väldigt glädjande.

Läs hela talet på nobelprize.org (på engelska).