Delas lika mellan Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för upptäckten av hepatit C-virus.

En leverformad kreation skapad av återvunnet material som är inspirerad av hur Hepatit C utvecklas och hur det smittar. Det innersta på klänningen gestaltar skrumplever. Vecken symboliserar att det överförs genom att smittsamt blod kommer in i blodbanan på en annan person, vecken sprider sig runt på klänningen precis som blodet sprider sig i kroppen. Den röda färgen är även till för att uppmärksamma sjukdomen.

Was awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for the discovery of Hepatitis C virus.

A liver-shaped creation made by recycled material that is inspired by how hepatitis C develops and how it spreads. The creased inner part of the dress shapes cirrhosis of the liver. The folds symbolize that it is transmitted by infectious blood entering the bloodstream of another person, they spread around the dress just as the blood spreads in the body. The red color is for drawing attention to the disease.