Svampar, fungi, har i alla tider fascinerat människan. De är varken växter eller djur men lever i symbios med båda. De finns överallt, runt omkring oss och inuti oss, men förblir allt som oftast osynliga.   

Under de senaste decennierna har forskning gett oss ny kunskap om hur dessa organismer fungerar. Idag vet vi mer om hur deras finmaskiga underjordiska nätverk, mycel, flätar samman ekosystem och formar vår värld. Men svampvärlden är fortfarande full av mysterier som återstår för vetenskapen att lösa.