Tilldelas World Food Programme för deras insatser i kampen mot svält, för deras bidrag till att skapa förutsättningar för fred i konfliktdrabbade områden och för att vara pådrivande i arbetet mot användningen av svält som ett vapen i krig och konflikter.

Hunger existerar inte i ett vakuum, utan har kopplingar till krig och konflikt där den används som ett vapen. I vår process har vi undersökt de torrvaror, förpackningar och metoder som årets fredspristagare, World Food Programme, använder sig av i sitt praktiska arbete. Gestaltningen består av svarta bönor på råsiden, omslutna av en vakuumförpackning i polyeten.

Was awarded to World Food Programme for or its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict.

Hunger does not exist within a vacuum, it is connected to war and conflict where it is used as a weapon. In our process, we have examined the dry goods, packaging and methods that this year’s Peace Prize winner, World Food Programme, uses in their practical work. The design consists of black beans on raw silk, enclosed within a vacuum package made from polyethene.