När uppfinnaren och industrimannen Alfred Nobel 1895 skrev sitt testamente lade han grunden till världens mest kända pris – Nobelpriset.

Den här utställningen handlar om ett av de områden Nobel angav för priset – fysiologi eller medicin. Utställningen handlar om hur vi människor och andra organismer är uppbyggda, vilka processer som pågår i oss. Den handlar också om hur upptäckterna förändrat vår värld bland annat genom botemedel mot sjukdomar.

Nobelpristagarna och deras upptäckter ger oss inblick i vår planets mest fantastiska tillgång – liv.

Pristagarna och deras insatser visar oss också glädjen och nyttan i att upptäcka, förstå och lösa problem. Utställningen innehåller en mindre del om Alfred Nobel och en om arabisk medicin. Resten av utställningen består av fem huvuddelar.

Inside Explorer

Din kropp är ett fantastiskt bygge av olika delar som ger dig möjlighet att röra dig, tänka, samt uppfatta och interagera med din omvärld.

Hur ser vi ut i inuti? Med hjälp av röntgenstrålning och datorberäkningar har klara bilder av kroppens inre kunnat skapas. I de interaktiva borden kan du se hur kroppen är uppbyggd av skelett, muskler och organ.

På väggarna kan du läsa om Nobelpristagare som utvecklat metoder för att skapa bilder av kroppens inre. Du kan också läsa om Nobelpristagares upptäckter om kroppens olika delar och deras funktioner.

Att se det osynliga

För att förstå många av livets processer behöver vi studera mindre objekt än vad som går att uppfatta med blotta ögat. Utvecklingen av olika typer av mikroskop har varit av stor betydelse för fysiologins och medicinens utveckling.

Vid bordet i det här rummet kan du med hjälp av en typ av mikroskop titta på några delar av din egen kropp i förstoring. Du kan också se exempel på bilder olika grad av förstoring.

På väggarna kan lära dig om Nobelprisbelönade insatser med anknytning till olika typer av mikroskop.

Cellen

Din kropp är uppbyggd av tusentals miljarder små celler som alla härstammar från en enda befruktad äggcell. Dessutom finns i din kropp ännu fler, ännu mindre celler i form av mikroorganismer som lever i din kropp.

I den interaktiva installationen på golvet kan du kliva in i en mänsklig cell och utforska cellens olika delar och processer such as aging, reactions to bad external influences, and storage of energy.

På väggarna kan du läsa om Nobelpristagares upptäckter om celler, deras olika delar och utveckling.

DNA

Hur överförs våra arvsanlag från generation till generation? Hur styrs de biokemiska processerna i våra celler? Deoxyribonukleinsyra – eller DNA – spelar en grundläggande roll i dessa processer.

I det här rummet kan du utforska hur DNA-molekylen är uppbyggd med hjälp av modellen. Du kan också se en film som handlar om DNA och vilken roll molekylen spelar i livets grundläggande processer.

På väggarna kan du läsa om Nobelpristagares upptäckter om DNA och även om andra Nobelprisbelönade upptäckter om våra arvsanlag.

Sjukdomar och botemedel

Våra kroppar har en fantastisk förmåga att reparera skador och skydda sig mot angrepp. Men likafullt finns en variationsrik mängd av sjukdomar som hotar liv och hälsa.

I det här rummet får du med hjälp av statistik en bild av ett antal allvarliga sjukdomar och deras utbredning idag och i framtiden.

På väggarna kan du läsa om Nobelprisbelönade upptäckter med koppling till sjukdomarna och insatser för att förhindra och bota dem.