Ett hus för vetenskap, humanism och samarbete

Nobelpriset bygger på övertygelsen om att nya idéer och engagemang kan utveckla världen till det bättre. En tanke som är minst lika aktuell och angelägen idag som när Alfred Nobel skrev sitt testamente 1895. Med Nobelprisets publika utställningar, möten, digitala kanaler och alla aktiviteter både i Sverige och globalt vill vi bidra till spännande möten mellan människor. Människor som vågar ifrågasätta, som vill ställa nya frågor, tänka nya tankar och bidra till en bättre värld.

Nobelprisets hem ska i Alfred Nobels anda vara en mötesplats som tar upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. I tider när fakta, vetenskap och grundläggande mänskliga värden ifrågasätts behövs en plats för idéer, kunskap och eftertanke. Nobel Center tar ny form på en ny plats dit stockholmare, turister och skolelever kan komma alla dagar i veckan för att ta del av utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om framtidens stora frågor.

När Nobel Center nu hittar hem mitt i hjärtat av Stockholm faller en viktig pusselbit på plats i utvecklingen av Slussen. Som en av Stockholms största och viktigaste knutpunkter stämmer ett kultur- och vetenskapshus med publik verksamhet väl överens med vår vision om att göra om Slussen från en trafikplats till en mötesplats för alla stockholmare”, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M).

Nobelstiftelsen och Stockholms stad har gjort en grundlig genomgång av olika platser, oberoende av varandra. Valet föll på Slussen, som har många fördelar med sitt centrala vattennära läge, och hög tillgänglighet till kollektivtrafik, cykelvägar, gångstråk och vattenvägar.
Nobelstiftelsen har inlett processen med att söka finansiering till projektet och utse arkitekt. Ett nytt hus kommer att behöva utformas anpassat efter de förutsättningar som finns på platsen och i den omgivande miljön längs med Stadsgårdskajen.

Byggnationen av Nobel Center möjliggörs genom en överenskommelse mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och Stockholms stad. Nobel Center kommer att ligga framför Atrium Ljungbergs fastighet Glashuset där bolaget sedan tidigare har markanvisningen Södermalm 7:87 (Hamnmästaren) för att bygga ett kontorshus. Stadsgårdsleden kommer att börja överdäckas år 2023 vilket innebär att byggnationen av Nobel Center kan påbörjas 2025/2026. Den beräknade byggtiden är två år.

Nobel Prize Museum

Idag är vårt hem i Sverige Nobel Prize Museum på Stortorget i Gamla stan. För att samla den publika verksamheten och bli ett naturligt besöksmål för människor från hela världen – turister, stockholmare, forskare och skolelever – skapar vi ett nytt hem för Nobelpriset på en central plats i Alfred Nobels födelsestad Stockholm. I en unik inramning med mer utrymme, ökad tillgänglighet och fler möjligheter till spännande möten.