– Vi är Nobelpristagarnas museum och ser det som vår uppgift att inspirera och engagera människor med berättelserna om pristagarnas liv, upptäckter och verk. Med vårt nya namn, Nobel Prize Museum, vill vi knyta an till Nobelprisets kärna och lyfta fram pristagarnas mod, kreativitet och envishet, säger Erika Lanner.

Erika Lanner menar att det finns en längtan i samhället efter kunskap och djup.

– Människor vill vara med och diskutera vetenskap och få veta mer om hur våra liv påverkas av nya forskningsrön. Man vill inspireras av människor som gjort skillnad genom fredsarbete eller konstnärligt skapande. Idéer kan förändra världen och det blir tydligt när man tar del av hur de idag över 900 Nobelpristagarna sedan 1901 ställt frågor, sökt svar och omkullkastat gamla sanningar, säger hon.

Ett viktigt fokus för 2019 är att än bättre nå ut till människor som bor i Stockholm.

– Nobelpriset har ett enastående internationellt renommé. Priset förknippas världen över med nytänkande, innovation och kreativitet, och drar ett stort antal internationella besökare till oss varje år, säger Erika Lanner.

Genom en växande programverksamhet, utökade kontakter med skolor och nya samarbeten ska Nobel Prize Museum bli än mer relevant för närpubliken i Stockholmsområdet. Museet kommer att fortsätta utvecklingen av den vecka i oktober då årets Nobelpris tillkännages och allmänheten bjuds in för att fira och förstå dem.

– I höstas hade vi över fyrtio aktiviteter över hela stan. En fest för kunskap och humanism som jag hoppas blir lika väletablerad i stockholmarnas medvetande som Nobelveckan i december, säger Erika Lanner.

Erika Lanner har en bakgrund som jurist, och har under tretton år arbetat som en del av Nobelsfärens ledning. Erika Lanner efterträder Olov Amelin som blir vd för Jamtli i Östersund och landsantikvarie i Jämtlands län.

 

Om Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelpriset på en central plats i Stockholm.

 

För ytterligare information

Rebecka Oxelström, rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, 0734-126675

 

 

 

 

 

Högupplöst bild