Hållbar utveckling. Vad är det? Hur påverkar det mig? Hur kan skolan bidra till en hållbar utveckling och hur hänger det ihop med Nobelpriset?

I lektionsmaterialet ”En hållbar framtid” får eleverna möjlighet att diskutera de globala målen i ett ämnesövergripande perspektiv. Lektionsmaterialet bygger på skolprogrammet En hållbar framtid som ges på Nobelmuseet i Stockholm. Skolprogrammet har utvecklats med utgångspunkt i svenska och internationella riktlinjer för utbildning för hållbar utveckling. Materialet är framtaget i samarbete med SWEDESD och Bifrost.

Teman som berörs i materialet är hållbarhet, globala målen, klimatförändringar, agens och aktivitet i hållbarhetsfrågor.

Ämnen som berörs genom materialet: biologi, fysik, kemi, geografi, samhällskunskap och historia.

Material

The Future is Now

Länkar till för- och/eller efterarbete

Korta filmer om några mål kopplade till Nobelpristagare

Artiklar som berör ozonet