”Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med skolor och låta elever hjälpa till med viktig forskning”, säger Erika Lanner, museichef på Nobel Prize Museum som tagit initiativ till projektet. ”I Utopian Stories får lärare värdefull input till undervisningen kring vetenskaplig metod, litteraturarbete och de globala hållbarhetsmålen samtidigt som forskarna får hjälp av eleverna att samla in viktiga data.”

 

I den första delen av projektet ska elever svara på frågor kring vad de avstod från under 2020 på grund av coronapandemin och hur de har upplevt förändringarna. Eleverna ska också intervjua fyra andra personer i olika åldrar. I steg två får eleverna dela med sig av sina visioner om framtiden. Vad drömmer de om och hur ser ett liv ut som är bra för både människan och planeten? Även i detta steg ska fyra personer i elevens närhet intervjuas. De klimatforskare, litteraturvetare, framtidsforskare och pedagoger som deltar i projektet ska sedan undersöka och visualisera vad olika slags omställningar sparar i klimatavtryck; både de förändringar vi gjort under pandemitiden men också i de möjliga scenarier som framtidsberättelserna målar fram.

 

I projektet samarbetar Nobel Prize Museum med forskare från Göteborgs universitet, Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Åbo Universitet och Helsingfors universitet.

 

”För att minska spridningen av coronaviruset gjorde vi många förändringar under 2020. Vi forskare vill veta hur människor uppfattat förändringarna och vad vi kan lära oss av coronakrisen för att hjälpa oss att lösa klimatkrisen”, säger Alasdair Skelton, professor i geologi och föreståndare på Bolincentret.

 

Projektet inleds med en lärarkväll den 18 mars. Där deltar bland andra Kjell Espmark, ledamot i Svenska Akademien, Camilla Brudin Borg, litteraturforskare vid Göteborgs universitet, Alasdair Skelton, professor i geologi och föreståndare på Bolincentret och de prisbelönta lärarna Maria Wiman och Philippe Longchamps.

 

För mer information, kontakta

Rebecka Oxelström, presschef Nobel Prize Museum
Tfn: + 46 734 12 66 75, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org

 

Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.