Läkemedelsjakten är den tolfte upplagan av Forskarhjälpen. I år kommer elever samla in vattenprover och organismer för att spåra läkemedelsrester. De insamlade proverna analyseras sedan av forskarna Tomas Brodin och Erin McCallum på institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

En viss mängd läkemedel lämnar kroppen utan att vara förbrukade. Resterna tar sig förbi reningsverk och ut i naturen via vattendrag. Läkemedelsresterna kan då föras vidare mellan organismer i näringsvävar. Med elevers hjälp kommer forskare nu kunna kartlägga hur läkemedelsresterna sprids och ackumuleras i naturen.

Målet med studien är att ta reda på om även landlevande djur längs vattendrag kan drabbas. Fokus för studien kommer att vara spindlar, vattenlevande snäckor och färskvattenprover vid vattendrag. Eleverna kommer att samla in prover. Proverna skickas till forskarna i Umeå som analyserar dem för att se vilka olika typer av läkemedel de innehåller.

Forskarna återkommer med resultat i form av halter av de fem vanligaste förekommande läkemedlen i respektive prover från respektive elevgrupp. Eleverna tolkar sedan själva resultaten av de analyser som forskarna gjort.

Projektet startar med en konferens på Nobelprismuseet den 22 april. En avslutning sker på museet den 9 december.

Forskarhjälpen finansieras bland annat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Tanken är att förutom att öka elevernas intresse också ge lärarna en värdefull kompetensutveckling, nya idéer och användbart material till undervisningen samtidigt som elevernas arbete utgör viktiga bidrag i forskarnas arbete.

Mer information finns på hemsidan:

https://nobelprizemuseum.se/skola/lakemedelsjakten-2022-ars-projekt-i-forskarhjalpen/

 

För ytterligare information kontakta:

press@nobelprize.org

Sten Haage, + 46 709 95 52 75, sten.haage@strandberghaage.se

Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.

Friskrivning: Nobel Prize Museum är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset.

© Nobel Prize Museum 2022. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.