Paul Romer har uttryckt oro över pandemins effekter på samhällsekonomin, men har en positiv inställning till teknikens möjligheter. Han har bland annat förespråkat omfattande provtagningar. De som är smittade får stanna hemma i två veckor, medan andra kan arbeta och på andra sätt delta i samhällslivet. Till tidningen Dagens Nyheter säger han:

De som säger att det här inte går har fastnat i en passivitet, en inlärd hjälplöshet. I stället borde vi tänka att människor är smarta, och att vi har hela våra ekonomier till vårt förfogande.

Paul Romer tilldelades priset ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”. Hans insats var att visa hur marknadskrafter styr företags benägenhet att ta fram nya idéer och innovationer.

I sin Nobelföreläsning från 2018 utvecklar han sina tankar utifrån rubriken Possibility of Progress.

 

 

 

Paul Krugman har påtalat riskerna för nya utbrott om samhället öppnas upp för snabbt och förespråkat omfattande testning och smittspårning. I New York Times utvecklar han sina tankar under rubriken How to Create a Pandemic Depression. © Nobelstiftelsen. Foto: U. Montan

Här kan du läsa Paul Krugmans artikel How to Create a Pandemic Depression.

Paul Krugman tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2008. Tio år senare tilldelades Paul Romer ekonomipriset.