Två av molekylärbiologins banbrytare är Alfred Hershey och James Watson. Alfred Hershey, Max Delbrück och Salvador Luria använde från 1940-talet bakteriofager, virus som angriper bakterier, för att studera genetik. I ett experiment bekräftade Hershey och Martha Chase 1952 att organismers gener bärs av DNA-molekyler.

Francis Crick och James Watson klarlade 1953 DNA-molekylens struktur och konstaterade att strukturen kunde fungera som en kod. Detta innebar ett stort steg mot en djupare förståelse av hur gener styr livets processer.

Alfred Hershey, Max Delbrück och Salvador Luria tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1969. Francis Crick och James Watson tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1962.

Virus har liksom levande organismer en arvsmassa som bärs av DNA eller RNA. Analys av DNA och RNA från virus är viktig i virusforskning och även för att avgöra om en person är smittad av ett virus. Bilden är framtagen av Frederick Sanger, som utvecklade en analysmetod för DNA. Ur ränderna på bilden kan den genetiska informationen i DNA utläsas. Frederick Sanger och Walter Gilbert tilldelades Nobelpriset i kemi 1980 för sina metoder för DNA sekvensering. De delade priset med Paul Berg, som utvecklade en metod att ändra i DNA. Sanger hade redan 1958 tilldelats Nobelpriset i kemi för analyser av proteiner. Bild: Medical Research Council, Laboratory of Molecular Biology, Cambridge.