Vi diskuterar frågor som Vad liv? Är virus liv? Eleverna får en liten genomgång på hur virus fungerar, samt olika spridningsvägar. Eleverna får göra en gruppuppgift där de ska bygga det mest effektivaste viruset. Avslutningsvis ger vi en liten historisk överblick av pandemier i historien.

 

Anknytning till läroplanen:

LGR 22, biologi

Natur och miljö̈

  • Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö̈.

Kropp och hälsa

  • Virus, bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Hur infektionssjukdomar kan förebyggas och behandlas.

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö̈ och hälsa.

Gy 11, biologi

  • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids.
  • Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.
  • Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.
  • Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära processer.
  • Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.