Vem var egentligen Alfred Nobel? Och vad ska man göra för att få det pris som han instiftade? Följ med på ett digitalt besök på Nobel Prize Museum där vi berättar om Alfred Nobel vad Nobelprisets fem kategorier handlar om. Vi plockar fram Nobelprisväskan och visar Alfreds mest kända uppfinning, och i Alfred Nobels rum får ni bl.a. se hans dödsmask. Därefter får dina elever vara med i en frågesport med utgångspunkt i olika föremål och instrument som Nobelpristagare har donerat till museet.

Avslutningsvis presenterar vi en uppgift som eleverna kan göra och följa upp med sin lärare. Programmet nivåanpassas efter årskurs och stadium.

Under programmets gång är du som lärare museipedagogens medhjälpare. Vid frågestund fördelar du ordet och upprepar elevernas frågor och svar vid behov.

Anknytning till läroplanen.

Lgr 22, Centralt innehåll åk 1–3 biologi, fysik, kemi

  • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Lgr 22, Centralt innehåll åk 4–6 biologi, fysik, kemi

  • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.