Virus angriper både djur och växter. Tobaksplantor får ibland skador i form av mosaikliknande mönster på bladen. Dessa orsakas av tobaksmosaikviruset, som vid slutet av 1800-talet blev det första virus som upptäcktes. Viruset har sedan upptäckten varit föremål för omfattande forskning och gett mycket grundläggande kunskap om virus.

Wendell Stanley, som ägnade sin forskning åt tobaksmosaikviruset, syns här på besök i Uppsala 1961. Till höger syns biokemisten Per-Åke Albertsson. Foto: Upplandsmuseet.

På 1930-talet lyckades Wendell Stanley framställa tobaksmosaikviruset i fast, kristallin, form. Han blev därmed först med att kristallisera ett virus. Därmed visade han att virus är en sorts partiklar och inte ett flytande smittämne, som många dittills trott.

Wendell Stanley tilldelades Nobelpriset i kemi 1946.