SARS-CoV-2, eller severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, som betyder ungefär ”allvarligt akut respiratoriskt syndrom-coronavirus 2” på svenska, är ett RNA-virus från familjen coronavirus som orsakar luftvägssjukdomen covid-19.

Viruset upptäcktes i slutet av förra året i provinsen Wuhan i Kina och orsakar i de allra flesta fall mildare sjukdomssymtom som går över inom två veckor. Men ibland, främst hos vissa grupper som äldre och personer med vissa andra bakomliggande sjukdomar, blir infektionen allvarligare och kan leda till döden.

Viruset tros ha zoonotiskt ursprung, det vill säga att det har överförts till människan från ett annat djur. Varifrån ursprunget till sjukdomen kommer, det vill säga från vilket värddjur som viruset härstammar, är ännu okänt. Viruset har dock nära genetisk likhet med ett coronavirus som vissa fladdermöss bär på, vilket kan tyda på att det är därifrån viruset kommer.

Modellen avbildar viruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19. Det klotformiga skalet är ett hölje av fettliknande ämnen. Innanför höljet finns proteiner bundna till RNA-molekyler, som bär virusets arvsmassa. Ur höljet sticker det ut korta utskott av protein samt längre taggar av glykoprotein som fäster vid receptorer på ytan av celler som angrips. Taggarna som är grövre mot toppen ger viruset ett utseende som påminner om solens korona. Detta har gett coronavirusen deras namn.

Provtagning är ett viktigt redskap för att kartlägga och förhindra smittspridning under en epidemi. En typ av test undersöker om en person är smittad genom att söka efter spår av virusets genetiska material RNA. Provet tas med en pinne som förs ned i svalget. För analysera de små mängder av RNA eller DNA som fångas upp används PCR-teknik. Denna teknik uppfanns av Kary Mullis 1983 tio år senare tilldelades han Nobelpriset i kemi.

En annan typ av test söker efter antikroppar mot viruset i blodet. Detta ger en indikation om en person har haft sjukdomen.