Connecting Elements är en utställning om ett av de fält som Alfred Nobel önskade för Nobelpriset: kemi. Den visar hur grundämnen och molekyler tillsammans skapar världen omkring oss; hur deras former och egenskaper skapar oss; hur kemiska processer finns omkring oss och inuti oss. Connecting Elements ställer också frågan: hur kan kemi förbättra vårt samhälle? Vad kan du göra?

Nobelpristagarna och deras upptäckter är en ingång som visar oss det fascinerande i vår värld. Pristagarnas arbete visar oss den glädje som finns i att upptäcka och förstå. Deras bidrag visar oss möjligheten att använda vår kunskap till att utveckla nya möjligheter för att förändra vår värld.

Connecting Elements har olika delar och olika teman.


Grundämnen

Nobelpristagaren Marie Curies liv och verk inleder presentationen av grundämnen. Med ett periodiskt system med riktiga grundämnen – från järn till guld, från väte till neon – kan du utforska deras egenskaper och förstå hur det hänger samman.

Molekyler & strukturer

Nobelpristagare Dorothy Crowfoot Hodgkins liv och verk står i fokus i avdelningen om molekyler och strukturer. Känn på 3D-modeller av viktiga molekyler som insulin eller ribosomen, för att förstå hur form och utseende påverkar funktion.

Kemiska reaktioner

Nobelpristagaren Ahmed Zewails liv och verk introducerar de kemiska reaktioner vi kan hitta överallt. Från jäsningen i bröd till elektrolysen i ett batteri; hitta skönheten i den mikroskopiska världen. Kemiska reaktioner demonstrerar också principen för vilken Zewail tilldelades kemipriset: femtosekundsektroskopi.

Livets kemi

Nobelpristagaren Melvin Calvins liv och verk agerar utgångspunkt för den kemi vi hittar i livet. Ta reda på vilka processer som händer i din kropp; hur de kontrollerar allt från andning till energitillförsel och reparation av dina gener. Upplev fotosyntes i luftbubblorna i vattenlevande växter.

Kemi förändrar världen

Hur skulle världen se ut utan den Nobelprisbelönade forskning som gjorts i kemi? Kemi förändrar världen spänner från jordbruk till läkemedel, för att visa vad som kan åstadkommas med inspiration och hård arbete av dedikerade forskare.

I utställningens delar möter du fyra utvalda kemipristagare i detalj, och kan utforska många fler i pristagargalleriet.

Genom hela utställningen frågar vi: vilket är ditt pris? Lär känna kemi och Nobelprisen och ta reda på vilket som blir ditt!