Under KTH:s labbrundor får du möjlighet att uppleva och lära dig om KTH:s labb och forskningsmiljöer inom bland annat robotik, självkörande fordon och elektricitet. Varje tur är en och en halv timme och innehåller tre besök där forskare berättar och visar hur labben används. Turer kommer att finnas på både svenska och engelska. Det finns bara 15 platser i varje runda, så säkra din plats genom att registrera dig redan idag!

 

Runda 1 (engelska)

PDC Center for High Performance Computing

Visit the most powerful supercomputer in the Nordic countries! During the tour, you will get insights in how it is built and used for research. PDC Center for High Performance Computing is one of six super computer

Drone robotics lab

The Division of Robotics, Perception and Learning (RPL) performs research in robotics, computer vision and machine learning. This specific lab does research connected to indoor flying robots. We study questions such as, How can the robot localise indoors where GPS is not available? How to move safely where distance to obstacles are not tens of meters but fractions of meters? How to explore an environment when you have limited battery life?

Nuclear reactor hall (R1)

Sweden’s first nuclear reactor was located 25 meters below the surface of KTH’s campus. It is also the first reactor in Sweden to be phased out. Today the Nuclear reactor hall acts as a creative meeting point for different organisations and is used to for example recording music videos, having exhibitions and various events.

Runda 2 (svenska)

Högspänningslabbet

I högspänningslabbet bedriver man forskning med fokus på högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för blixturladdningar, trådlös kraftöverföring och elektrostatiska experiment.

Högspänningslabbet är en del av Sustainable Power Lab.

Sustainable Power Lab

Inom labbet bedrivs forskning och utbildning inom ämnet elkraftteknik. Här pågår prototyputveckling och test av kraftelektronik, elmaskiner och drivsystem.

Smart Mobility Lab & ITRL

Besöket inkluderar både Smart Mobility Lab (SML) och Integrated Transport Research Lab (ITRL). På SML arbetar man med utveckling och tester av lösningar för intelligenta transportsystem och självkörande bilar med hjälp av simulering och modeller. ITRL arbetar KTH tillsammans med Scania med att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

Runda 3 (engelska)

Fusion Experiment EXTRAP T2R

The EXTRAP T2R is a major experimental facility for fusion research. Here researchers study alternative magnetic confinement configurations which have the potential to produce fusion plasmas. Some experimental areas include plasma wall interaction and development of spectroscopic diagnostics for evaluation of plasma parameters

Anechoic Chamber

In this lab, researchers develop measurements of electromagnetic antennas from 2-40GHz. It is an anechoic chamber, but there is no electromagnetic echo in the room at those frequencies.

Manipulation and mobile robotics lab

The Division of Robotics, Perception and Learning (RPL) performs research in robotics, computer vision and machine learning. This specific lab hosts a number of dual arm robotics platforms, some mobile and some stationary. The research focus is on interaction with the environment and interaction with humans. We develop systems that draw insipration from humans and how humans interact with objects to build artificial systems that can support and collaborate with humans in their everyday tasks.