Denna programpunkt är tyvärr inställd på grund av oförutsedda händelser. Vi beklagar detta.

Författare har i alla tider använt antikens myter för att skildra liv, död och återfödelse, inte minst de författare som under nitton- och tjugohundratalen tilldelats Nobelpriset i litteratur. En av dem är Louise Glück, som i sina dikter gång på gång återvänder till den grekiska berättelsen om växtlighetens gudinna Demeter och hennes sökande efter sin förlorade dotter, Kore. Bakom moderns rygg hade Olympens konung Zeus tillåtit sin broder Hades, dödsrikets härskare, att röva bort flickan och mot hennes vilja kröna henne till mörkrets drottning, Persefone. När Demeter fick veta vad dottern hade råkat ut för lät hon skörden torka. Svält dabbade människorna och snart även Olympens gudar, eftersom inga offer gjordes. Zeus tvingades acceptera moderns krav. Hon fick återförenas med sin dotter men enbart under halva året. 

Med berättelsen om Demeters och Persefones separation och återförening förklarade grekerna årstidsväxlingarna, från vinter till vår, sommar och höst. Glück intar olika perspektiv i myten, prövar och utmanar den, förflyttar den i tid och rum och försöker översätta temat återfödelse till vår komplexa nutid. 

Sigrid Schottenius Cullhed forskar i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 


Ta chansen att möta några av Sveriges mest lovande yngre forskare. I ett samarbete med Sveriges unga akademi anordnas quiz, samtal och miniföreläsningar med interaktiva inslag under hösten i samband med Nobelprismuseets utställning Evigt liv på Liljevalchs. Programpunkterna äger rum på lördagseftermiddagar och ingår i ordinarie entrébiljett.