Alfred Nobel: Nätverk och innovationer är en vandringsutställning producerad av Nobelmuseet som hade sin premiär i Dubai 2008.

Utställningen presenterar innovatören och entreprenören Alfred Nobel. Tillsammans med filmare och konstnärer och med hjälp av ny teknik, utvecklad i samarbete med Samsung Electronics, har Nobelmuseet skapat en helt ny typ av utställning. Här får besökaren veta mer om hans livsgärning, hans nätverk av medarbetare, affärskontakter och vänner och hur han till slut får idén att donera pengar till ett internationellt pris. Genom videokonst och nyinspelade kortfilmer får besökaren lära känna Alfred Nobel på ett nytt sätt. På ett antal mindre bildskärmar får besökaren även möta några Nobelpristagare och medlemmar ur Nobelpriskommittéerna.

Utställningen består av fem paviljonger med var sitt tema, där varje paviljong behandlar en del av berättelsen om Alfred. De är:

  • Städerna S:t Petersburg och Paris – där Nobel levde större delen av sitt liv
  • Innovationerna – som präglade hans livsverk
  • Nätverken – som möjliggjorde hans stora företagsimperium
  • Testamentet – som lade grunden till Nobelprisen

Precis som Alfred Nobel själv är utställningen innovativ och nytänkande. Totalt finns inte mindre än 160 bildskärmar installerade i utställningen.